Rytmik og Rytme for pædagoger m.fl.

Rytmik&Rytme kursus for pædagoger m.fl.

Rytmik&Rytme for pædagoger m.fl.
som arbejder med børn mellem 0-10 år

Et Kursus fuld af
Livsglæde Sang Dans og Leg

Kurset strækker sig over 5 mødegange:

Datoerne:

Onsdagene: 22.sep.+29.sep.+13.okt.+27.okt + 17.nov.

Tid: Kl. 17.30 -20.00

Kursussted:
Rejsbygade 8A
1759 København V

Formåletmed Rytmik&Rytme kurset er at give deltagerne
masser af inspiration i det pædagogiske arbejde med børnene.
Deltagerne får redskaber, der kan fremme børnenes motoriske,
sociale og sproglige færdigheder i et sjovt, legende og lystbetonet fællesskab.
Der øves simple rytmer som understøtter børnenes bevægelser
og giver mulighed for at tage udgangspunkt i den konkrete børnegruppe.

Kursisterne får:
Et sæt af Rytmik Gretes cd’er og sangbøger:
1.Hva’ ka’ jeg bruge mine fødder til?
2.Jeg elsker at lege og synge og danse!
+ download version af hele materialet
som indeholder 30 sange til bevægelse og leg med
og uden rekvisitter. Rytme- og instrumentlege.

Derudover modtager kursisterne diverse dokumenter
med Rytmik Gretes undervisningsmateriale.
Disse dokumenter bliver løbende sendt ud på mail sammen
med dagens program.

På kurset tages der afsæt i det praktisk pædagogiske arbejde,
hvilket betyder at der leges, synges og danses på livet løs.
Vi leger bevægelseslegene fra Rytmik Gretes materiale.
De bagved liggende pædagogiske overvejelser drøfter vi undervejs
og variationsmuligheder i legene gennemgås.

Vi leger med rytmer på mange forskellige måder for at få rytmen ind i kroppen.
Vi spiller på trommer, lår, hænder, hjemmelavede stikker og anden perkussion.
Den sidste ½ time øver vi de trommerytmer som passer til de sange
hvor det giver mest mening at spille tromme i arbejdet med børnene.

Deltagerne afprøver det nye materiale med børnene i deres institutioner
mellem kursusdagene, erfaringer deles løbende og der gives
mulighed for at afprøve rytmik-ideer kursisterne imellem.

Der vil være mulighed for at besøge  Rytmik Gretes
rytmiktimer i København, for at observere og lege med.

Flere deltagere fra samme institution giver størst udbytte.
I kan hjælpe hinanden og udbygge jeres repertoire.

Tromme medbringes, eller brug hænder og lår eller hjemmelavede stikker.

Forudsætninger:
Nysgerrighed, lyst og interesse.

Priser :

 

NB:
Betaling skal være på plads inden kursus start.
Oplys ved tilmelding om det er arbejdsgiver der betaler eller dig privat
Hvis arbejdsgiver betaler: Send EAN nr. + inst. navn + leders navn.

Oplys mobil.nr + mail adr. ved tilmelding

TILMELDING: Ring eller skriv til:
Grete Møller Andersen
kontakt@rytmikgrete.dk
www.rytmikgrete.dk
29 40 37 60