Rytmik og Rytme for pædagoger m.fl.

Rytmik&Rytme workshop for pædagoger m.fl.

 

Rytmik& Rytme Workshop  for pædagoger m.fl.
som arbejder med børn mellem 0-10 år

Workshop fuld af
Livsglæde Sang Dans og Leg

 

Formålet med Rytmik&Rytme Workshop er at give deltagerne
masser af inspiration i det pædagogiske arbejde med børnene.
Deltagerne får redskaber, der kan fremme børnenes motoriske,
sociale og sproglige færdigheder i et sjovt, legende og lystbetonet fællesskab.
Der øves simple rytmer som understøtter børnenes bevægelser
og giver mulighed for at tage udgangspunkt i den konkrete børnegruppe.

Workshop deltagerne får:
Et sæt af Rytmik Gretes cd’er og sangbøger:
1.Hva’ ka’ jeg bruge mine fødder til?
2.Jeg elsker at lege og synge og danse!
+ download version af hele materialet
som indeholder 30 sange til bevægelse og leg med
og uden rekvisitter. Rytme- og instrumentlege.

Derudover modtager deltagerne diverse dokumenter
med Rytmik Gretes undervisningsmateriale.
Disse dokumenter bliver  sendt ud på mail sammen
med dagens/dagenes program.

På workshoppen tages der afsæt i det praktisk pædagogiske arbejde,
hvilket betyder at der leges, synges og danses på livet løs.
Vi leger bevægelseslegene fra Rytmik Gretes materiale.
De bagved liggende pædagogiske overvejelser drøfter vi undervejs
og variationsmuligheder i legene gennemgås.

Vi leger med rytmer på mange forskellige måder for at få rytmen ind i kroppen.
Vi spiller på trommer, lår, hænder, hjemmelavede stikker og anden perkussion.
Den sidste ½ time øver vi de trommerytmer som passer til de sange
hvor det giver mest mening at spille tromme i arbejdet med børnene.

Hvis Workshop forgår over flere dage med uger imellem kan
Deltagerne afprøver det nye materiale med børnene i deres institutioner
mellem kursusdagene, erfaringer deles løbende og der gives
evt. mulighed for at afprøve rytmik-ideer kursisterne imellem.

Tromme medbringes, eller brug hænder og lår eller hjemmelavede stikker.

Forudsætninger:
Nysgerrighed, lyst og interesse.

 

Ring  få en uforpligtende samtale
Grete Møller Andersen
kontakt@rytmikgrete.dk
www.rytmikgrete.dk
29 40 37 60