Rytmik og Rytme for pædagoger m.fl.

Rytmik og Rytme for pædagoger m.fl.

Rytmik og Rytme for pædagoger m.fl.
som arbejder med børn mellem 0-10 år

Et Kursus fuld af
Livsglæde Sang Dans og Leg

Kurset strækker sig over 6 mødegange:

Datoerne:
4.marts. 18.marts. 15april. 13.maj. 3 juni.og 10. juni.
Tid: Kl. 17.30 -20.00

Kursussted:
Rejsbygade 8A
1759 København V

Formålet med Rytmik & Rytme kurset er at give deltagerne
masser af inspiration i det pædagogiske arbejde med børnene.
Redskaber, der kan fremme børnenes motoriske,
sociale og sproglige færdigheder i et sjovt, legende og lystbetonet fællesskab.
At øve simple rytmer som understøtter børnenes bevægelser
og giver mulighed for at tage udgangspunkt i den konkrete børnegruppe.

Kursisterne får:

Et sæt af RytmikGretes cd’er og sangbøger:
Hva’ ka’ jeg bruge mine fødder til?
og Jeg elsker at lege og synge og danse!
som indeholder bevægelses- og sanglege, rytme-
og instrumentlege og lege med rekvisitter.
Diverse dokumenter med Rytmikgretes undervisningsmateriale.

Et kursusbevis, når kurset er gennemført.

På kurset tages i høj grad afsæt i det praktisk pædagogiske arbejde,
hvilket betyder at der leges, synges og danses på livet løs.

Vi leger med rytmer på tromme, lår, hænder eller med hjemmelavede stikker.
Øver trommerytmer især til de sange fra mine CD’er,
hvor det giver mest mening at spille tromme.

De bagved liggende overvejelser drøfter vi undervejs
og variationsmuligheder i legene gennemgås.

Deltagerne afprøver det nye materiale med børnene
mellem kursusdagene, erfaringer deles løbende og der gives
mulighed for at afprøve rytmik ideer kursisterne imellem.

Der vil være mulighed for at deltage i Rytmikgretes
rytmiktimer i København for at observere og lege med.

Flere deltagere fra samme institution giver størst udbytte
I kan hjælpe hinanden med at udbygge jeres repertoire.

Tromme medbringes, eller brug hænder og lår eller hjemmelavede stikker.

Forudsætninger:
Nysgerrighed, lyst og interesse.

Priser :
Arbejdsgiver betaler:                      3000 kr + 25 % moms = 3750 kr
Private betaler af egen lomme:   2200 kr + 25 % moms = 2750 kr

Tilbud: Tag en ven eller kollega med og få 25% rabat

NB:
Betaling skal være på plads inden kursus start.
Oplys ved tilmelding om det er arbejdsgiver der betaler eller dig privat
Hvis arbejdsgiver betaler: Send EAN nr. + inst. navn + leders navn.

TILMELDING: Ring eller skriv til:
Grete Møller Andersen
kontakt@rytmikgrete.dk
www.rytmikgrete.dk
29 40 37 60