Efteruddannelse for pædagoger dagplejemødre m.fl.

Rytmik inspiration  for
pædagoger dagplejemødre m.fl.

Rytmikkursus fuld af
Livsglæde Sang Dans og Leg

for pædagoger, dagplejemødre, rytmikpædagoger og andre interesserede
som arbejder med børn mellem 0-6 år.

Næste Rytmikkursus: UDSOLGT!!
Planlagt til  2019
Kurset består af 5 kursusgange af 2 1/2 times varighed ialt 12 1/2 timer

Datoer: Foråret 2019

Tid: Kl. 17.30 -20.00

Kursussted:
 I inst. Villa Kulla i Holbæk

Formålet med rytmikkurset er at give deltagerne masser af inspiration til arbejdet med børn, samt redskaber, der kan fremme børnenes motoriske, sociale og sproglige færdigheder i et sjovt, legende og lystbetonet fællesskab.

Kursisterne får:

  • Et sæt af RytmikGretes cd’er og sangbøger:
    Hva’ ka’ jeg bruge mine fødder til? og
    Jeg elsker at lege og synge og danse!
    som indeholder bevægelses- og sanglege, rytme- og instrumentlege og lege med rekvisitter.
  • Diverse dokumenter med Rytmikgretes undervisningsmateriale.
  • Et kursusbevis, når kurset er gennemført.

På kurset tages afsæt i det praktisk pædagogiske arbejde,
hvilket betyder at der leges, synges og danses på livet løs. De bagved liggende overvejelser
drøftes undervejs og variationsmuligheder i legene gennemgås.

Deltagerne afprøver det nye materiale med børnene mellem kursusdagene, erfaringer deles
løbende og der gives mulighed for at afprøve rytmikideer kursisterne imellem.

Der vil være mulighed for at deltage i Rytmikgretes ugentlige rytmiktimer for at observere og lege med.

OBS: Flere deltagere fra samme institution/dagplejegruppe giver størst udbytte!

Forudsætninger:
 Nysgerrighed, lyst og interesse.

Pris:
3000,- kroner
2000,- kroner for studerende og arbejdssøgende.

Tilmelding:
 UDSOLGT

Betaling skal ske før kursus start.
Hvis Institution betaler opgives EAN nr.

Grete Møller Andersen
kontakt@rytmikgrete.dk

eller: 29 40 37 60