Pædagogiske staldtips

Pædagogiske staldtips

Pædagogiske staldtips til pædagoger m.fl.
Tag hvad du kan bruge. Prøv dig frem. Lær af egne og andres erfaringer!

 1. Fortæl kort og præcist, hvad du vil have, at børnene og de voksne skal gøre. Fortæl børnene, hvad de skal – ikke hvad de ikke skal. Sæt ord på det du gør. Lad sprog følge handling.
 2. Respekter børn og voksnes grænser. Anerkend barnets følelser, generthed, betuttethed mv.
 3. Giv mulighed for fri bevægelse frem for fastlåste bevægelser. Bevægelsesleg skal være lystbetonet. Ingen tvang – men lok gerne!
 4. Giv også barnet mulighed for at trække sig ud af legen for at observere og samle mod, for så igen at kunne komme ind, når det er parat. Vis barnet, at det er ok.
 5. Søger børn ud af legen, er trætte eller andet, så bevar energien, der hvor legen er. Ignorer den, der går ud af legen, indtil legen er slut – og inviter så ind i legen igen. Hold fokus der, hvor energien er størst. Det skærper nysgerrigheden hos dem, der tøver med at være med. Pres ikke barnet, men gør barnet nysgerrigt.
 6. Hvis der er meget uro i legen, så bryd op og lave noget med høj energi og lad børnene rase ud, før du igen vender tilbage til lege med rammer, der kræver mere koncentration og samarbejde. Sig evt: “Se på mig” og vis med egen krop, hvad du ønsker, og hvad du vil tilbyde af leg.
 7. De helt små børn skal helst løbe i samme retning. De større børn får mere rum-retnings-træning af at bevæge sig i forskellige retninger. Hvis det er ved at gå galt og børnene løber ind i hinanden, er det en god idé at lege, at børnene får ”ekstra øjne” på knæ, albuer, nakke og numse – det giver børnene større opmærksomhed.
 8. Kun det barn, som selv har opfundet en bevægelse, behersker denne til fuldkommenhed (Astrid Gøssel). Brug børnenes idéer – også de spontane.
 9. Børnenes puls og bevægelser er hurtigere end voksnes. Musikken bør vælges ud fra dette, dvs. hurtige rytmer og højt tempo.
 10. Sørg for at lægge sangen i så højt et stemmeleje, at børnene kan synge med. Det er ofte højere, end du tror.
 11. Tænk på, at alle sanser skal bruges og især primærsanserne: Muskel-led-sansen, følesansen og labyrintsansen.
 12. Brug kroppen på alle planer: ned, op, hen, rundt, på tværs, frem, tilbage, diagonalt og til siden.. Kom rundt om alle de 18 naturlige bevægelser: Kravle, løbe, krybe, balancere, klatre, gynge, trille, trække, skubbe, snurre, springe, kaste, vippe, gribe, gå, hoppe, hinke og svinge.
 13. Brug stemmen bevidst til at skabe dynamik. Veksl mellem blidt, højt, lavt, stumt, dybt, hviske, råbe mm.
 14. Skift mellem energier: Roligt, vildt, langsomt, hurtigt, pauser, spænding og afspænding.
 15. Find ind til børnenes humor. Børnehumor er særlig, spontan og skæg og giver en god stemning. Børnene vil elske dig for at være fjollet.
 16. Husk, at vi voksne er børnenes forbilleder. Giv alt hvad du kan! Børnene spejler sig i dig. Mimik og positive tilkendegivelser motiverer barnet.
 17. Husk, at børn som er sprogligt udfordret, har brug for at kunne se dit ansigt og mimik for at aflæse sproget fuldt ud.
 18. Aftal hvilke voksne, der tager sig af børn, der skal trøstes, på toilettet mm.
 19. Den voksne, der styrer legene, har brug for de andre voksnes fulde støtte og aktive medleven.
  Først efter rytmikken snakkes der om observationer, ideer, muligheder og justeringer. Hjælp hinanden med at bevare legekoncentrationen. Det giver det bedste resultat både for børn og voksne.

         God leg! Nyd det! Leg er livsglæde!

Foto: Tommy Jensen
Foto: Tommy Jensen
Foto: Tommy Jensen
Foto: Tommy Jensen

Foto: Tommy Jensen