Hvad er rytmik?

Hvad er rytmik?

Rytmik med RytmikGrete er:

leg og bevægelse
sang og musik
rytmer, rim og remser
dans og dramatik
fantasi og humor
og skæg og ballade i skøn forening
for børn og deres voksne.

RytmikGrete skaber nogle klare rammer, hvor børn og voksne i fællesskab
kan lege og udvikle sig motorisk samt få brugt alle sanser.

Børnenes sprog og intellekt udfordres og  sociale og følelsesmæssige kompetencer afprøves.

Rytmik er et fantastisk pædagogisk værktøj
som de fleste børn reagerer på, med stor glæde 😉